Đặt Xe Taxi Sân Bay Nội Bài Hà Nội Trọn Gói Chỉ Từ 160K (2024)

Taxi sân bay Nội Bàilà loại hình xe taxi đưa đón khách tại sân bay Nội Bài được Noibai247 triển khai hoạt động từ năm 2016. Chúng tôi là một trong những đơn vị tiên phong khi ứng dụng công nghệ trực tuyến tính toán cước phí chi tiết cho mỗi loại xe khi nhập điểm đón và điểm đến của lộ trình di chuyển giúp khách yên tâm biết trước giá khi đặt xe.

Hiện nay, chúng tôi có hơn 200 xe với đa dạng chủng loại, kiểu dáng và mẫu mã như: xe 4 chỗ , xe 7 chỗ và xe 16 chỗ được đầu tư mới, đáp ứng được mọi nhu cầu di chuyển cho cá nhân hay tập thể khi đặt xe đi sân bay. Bên cạnh đó với hệ thống đối tác là các hãng taxi uy tín tại sân bay nội bài như: Taxi Airport, Taxi 123, Taxi Việt Thanh, Taxi Mai Linh... chúng tôi cam kết luôn sẵn sàng có xe đưa đón khách đi sân bay Nội Bài.

Chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị taxi có mức cước phí rẻ nhất ở sân bay nội bài và đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất hiện nay trên thị trường,khi đặt xe taxi từ Hà Nội đi sân bay Nội Bài và từ Nội Bài về Hà Nội qua hệ thống trực tuyến của chúng tôi sẽ giúp quý khách hàng tiết kiệm lên tới 40% chí phí chuyến đi.

“Sự Hài Lòng Của Quý Khách Là Thước Đo Thành Công Của Chúng Tôi” - Nội Bài 247 luôn phát triển nhân lực, công nghệ, xây dựng uy tín thương hiệu, niềm tin với khách để trở thành hãngxe sân bayđược lựa chọn đầu tiên trong mỗi chuyến đi

Id bài viết: 227544

Đặt Xe Taxi Sân Bay Nội Bài Hà Nội Trọn Gói Chỉ Từ 160K (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated:

Views: 5235

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.